Den třináctý 10.7.2014

Vedoucí dne  – Sabča Díky noční hře se budíček poněkud opozdil, neboli protáhl. Vstávali jsme na půl…