ZAHÁJENÍ ČINNOSTI V NOVÉ KLUBOVNĚ !!!

Naše nová klubovna se nachází v druhém patře v budově Ministerstva vnitra (hned vedle Alzy) na adrese:  Podmostní…