Den první – 28. 6. 2014 – příjezd

Je sobota ráno a vedoucí a instruktoři se scházejí na určených místech k naložení všech potřebných věcí…