Česko-neměcká výměna

Sraz byl v 15:30 hod. na vlakovém nádraží v Plzni. Po vybrání všech pasů a dokladů jsme…